PCB Webshop

 

PCB voor Alps type RK27 Volume Log Stereo. Bij deze printplaat is de Audio-GND voor de linker -en rechterkanaal gescheiden, maar kan ook eventueel samengevoegd worden d.m.v. een draadbrug. Een gescheiden Audio-GND is handig als men de audio-GND van beide kanalen gescheiden wil houden tot aan de ingang van de versterker.

 

PCB for Alps type RK27 Volume Log Stereo. With this circuit board, the Audio GND for the left and right channel is separated, but can also be combined by means of a wire bridge. A separate Audio GND is useful if you want to keep the audio GND of both channels separate up to the input of the amplifier.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.


Een virtuele super-condensator, die in een keer een voeding voor je buizenversterker bijna rimpelvrij maakt. Je houdt nog ongeveer 0,4 mV aan rimpel over. Extra is ook nog dat deze schakeling ervoor zorgt dat de spanning vertraagd opkomt. Spanningsverlies is ongeveer 11V over de drain en source van de Mosfet. Deze Mosfet (SPA08N80C3) is te gebruiken zonder extra koeling tot ongeveer 1 Watt. Te gebruiken tot een spanning van +/- 425V onbelast. Deze print plaats je na de bruggelijkrichter met de bijbehorende bufferelco. Zie foto.

Klik hier voor de BOM.

A virtual super-capacitor that makes a power supply for your tube amplifier almost ripple-free in one go. You are left with about 0.4 mV of ripple. An additional feature is that this circuit ensures that the voltage rises with a delay. Voltage drop is about 11V across the drain and source of the Mosfet. This Mosfet (SPA08N80C3) can be used without additional cooling up to approximately 1 Watt. Can be used up to a voltage of +/- 425V unloaded. You place this print after the bridge rectifier with the associated buffer capacitor. See picture.
Click here to view the BOM

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.

TRANS SE-18 PCB

€35.00

TRANS SE-18 PCB

€35.00


1 set printen bestaande uit een voedingsprint en een audioprint (stereo), De printen zijn gebaseerd op het Trans SE-18 schema van Menno van der Veen. De audioprint bestaat uit 4 zogenaamde "Menno-cellen" samengevoegd op 1 print. De bijbehorende Transformator-kit kun je hier bestellen.

Klik hier voor het artikel en meer informatie.
Klik hier voor de bom van de voeding.
Klik hier voor de bom voor de audioprint.

1 set of PCBs consisting of a power supply PCB and an audio PCB (stereo). The PCBs are based on the Trans SE-18 scheme by Menno van der Veen. The audio print consists of 4 so-called "Menno cells" combined on one print. You can order the corresponding Transformer kit here.

Click here for the article and more details.

Click here for the power supply BOM.
Click her for the audio print BOM.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.Inschakelstroombegrenzer met ingebouwde spanningsverdubbelaar. Men plaatst deze begrenzer tussen de aan/uit schakelaar en primaire wikkeling van de voedingstrafo. Op het moment dat de versterker ingeschakeld wordt, vertoont de voedingstrafo even een moment kortsluitgedrag. Er loopt dan een flinke stroom door de zekering, met als gevolg dat de zekering doorbrandt. Deze schakeling zorgt ervoor dat deze grote stroom eerst door een aantal weerstanden geleid wordt, om vervolgens overbrugd te worden door het relais.

Het relais wordt aangesloten op de 6,3VAC aftakking van de gloeispanning van de trafo. Door de ingebouwde spanningsverdubbelaar die dan ongeveer 12V gelijkspanning aan de uitgang levert, kan men hier een ledje aansluiten voor bv. een aan/uit schakelaar.
Klik hier voor de BOM.

Inrush current limiter with built-in voltage doubler. This limiter is placed between the on/off switch and the primary winding of the power transformer. The moment the amplifier is turned on, the power transformer exhibits a momentary short-circuit behavior. A large current then flows through the fuse, resulting in the fuse blowing. This circuit ensures that this large current is first passed through some resistors and then bridged by the relay. The relay is connected to the 6.3VAC tap of the filament voltage of the transformer Due to the built-in voltage doubler, which then supplies approximately 12V DC voltage at the output, you can connect an LED here for, for example, an on/off power switch.
Click here to view the BOM.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.

 

 

  • Erwin Reins PCB’s that are based on “ir. bureau Vanderveen & TubeSociety” amplifier designs (see https://mennovanderveen.nl) are traded with unique approval from Menno van der Veen.