TS-OTL 2022

€59.95

PCB's voor de bouw van een versterker zonder uitgangstrafo's (OTL). Het vermogen van deze versterker bij 8 Ohm luidsprekerimpedantie is 32 Watt, en bij 4 Ohm 50 Watt. Beide kanalen zijn gescheiden opgebouwd. De versterker kan daardoor ook als 2 mono-blokken gebouwd worden. De voorversterking wordt verzorgd door een dubbeltriode buisje (de ECC 88) die parallel geschakeld wordt. Deze schakeling is opgebouwd zonder enige vorm van tegenkoppeling. Hierdoor is het buizenkarakter goed bewaard gebleven. Verder zijn de kenmerken ruimtelijk, snel met natuurlijke details en een stevige dynamiek. De schakeling is ook minimalistisch opgebouwd. Dus makkelijk zelf te bouwen. De gloeispanning voor de ECC 88 wordt verzorgd door een Tentlabs module, die gemonteerd kan worden boven op de voedingsprintplaat. Je hebt voor elk kanaal 1 module nodig. De module is instelbaar en in staat om van een aangeboden 6,3 Vac een zeer stabiele 6,3 Vdc te maken. Hiermee wordt brom voorkomen in het voorversterkingstraject. Bijpassende voedingstrafo's zijn de VDV TS-2022-OTL-MAINS en kun je hier bestellen.

De BOM voor de audioprint kun je hier bestellen. Let op: De Bom is voor 1 print.
De BOM voor de voedingsprint kun je hier bestellen. Let op: De BOM is voor 1 print.

De heatsink samen met de power Mosfets kun je tegelijk op deze site bestellen. 

2x Exicon ECX10N20 TRANSISTOR MOSFET

2X Exicon ECX10P20 TRANSISTOR MOSFET
2x Heatsink

De Tentlabs module, de buisvoetjes en de Ecc88 kun je tegelijk op deze site bestellen.

2x Buisvoeten

2x Tentlabsmodules

2x ECC88

 

PCB’s for building an amplifier without output transformers (OTL). The power of this amplifier at 8 Ohm speaker impedance is 32 Watt, and at 4 Ohm 50 Watt. Both channels are constructed separately. Therefore, the amplifier can also be built as 2 mono blocks. The pre-amplification is provided by a double triode tube (the ECC 88) that is connected in parallel. The circuit is built without any form of negative feedback. As a result, the tube character has been well preserved. Furthermore, the characteristics are spacious, fast with natural details and a solid dynamic. The circuit is also minimalistic. So easy to build yourself. The filament voltage for the tube is provided by a Tentlabs module, which can be mounted on top of the power supply board. You need 1 module for each channel. The module is adjustable and able to convert a 6.3 Vac to a very stable 6.3 Vdc. This prevents hum in the pre-amplification path. Matching power transformers are the VDV TS-2022-MAINS and can be ordered here.

You can order the BOM for the audio print here. Please note: The BOM is for 1 print.
You can order the BOM for the power supply PCB here. Please note: The BOM is for 1 print

You can order the heatsink along with the power Mosfets at the same time on this site.

2x Exicon ECX10N20 TRANSISTOR MOSFET

2X Exicon ECX10P20 TRANSISTOR MOSFET
2x Heatsink

You can order the Tentlabs module, the tube sockets and the Ecc88 at the same time on this site.

2x tube sockets

2x Tentlabs modules

2x ECC88


Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.