Sold out

OTL 2022

€59.95

PCB's voor de bouw van een versterker zonder uitgangstrafo's (OTL). Het vermogen van deze versterker bij 8 Ohm luidsprekerimpedantie is 32 Watt, en bij 4 Ohm 50 Watt. De voorversterking wordt verzorgd door een dubbeltriode buisje (de ECC 88) die parellel geschakeld is. De schakeling is opgebouwd zonder enige vorm van tegenkoppeling. Hierdoor is het buizenkarakter goed bewaard gebleven. Verder zijn de kenmerken ruimtelijk, snel met natuurlijke details en een stevige dynamiek. De schakeling is ook minimalistisch opgebouwd. Dus makkelijk zelf te bouwen. De gloeispanning voor het buisje wordt verzorgd door een Tentlabs module, die gemonteerd kan worden boven op de voedingsprintplaat. Je hebt voor elk kanaal 1 module nodig. De module is instelbaar en in staat om van een aangeboden 6,3 Vac een zeer stabiele 6,3 Vdc te maken. Hiermee wordt brom voorkomen in het voorversterkingstraject. Bijpassende voedingstrafo's zijn de (merk en type) en kun je hier bestellen.

De BOM voor de audioprint kun je hier bestellen. Let op: De Bom is voor 1 print.
De BOM voor de voedingsprint kun je hier bestellen. Let op: De BOM is voor 1 print.

De heatsink kun je hier bestellen.

PCBs for building an amplifier without output transformers (OTL). The power of this amplifier at 8 Ohm speaker impedance is 32 Watt, and at 4 Ohm 50 Watt. The pre-amplification is provided by a double triode tube (the ECC 88) that is connected in parallel. The circuit is built without any form of negative feedback. As a result, the tube character has been well preserved. Furthermore, the characteristics are spacious, fast with natural details and a solid dynamic. The circuit is also minimalistic. So easy to build yourself. The filament voltage for the tube is provided by a Tentlabs module, which can be mounted on top of the power supply board. You need 1 module for each channel. The module is adjustable and able to convert a 6.3 Vac to a very stable 6.3 Vdc. This prevents hum in the pre-amplification path. Matching power transformers are the (brand and type) and can be ordered here.

You can order the BOM for the audio print here. Please note: The BOM is for 1 print.

You can order the heatsink here.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.